ěîíŕńňűđü  ?? ?

Äîěŕří˙˙ | Ăŕëĺđĺ˙ | ěîíŕńňűđü | 1315

ěîíŕńňűđü  ?? ?

Víte, že takřka uprostřed lázeňského trojúhelníku v západních Čechách leží

Třetí největší kostelní stavba (po Vítu v Praze a Barboře v Kutné Hoře) v České republice je skutečnou chloubou stavitelského umění. Postavil ji J. B. Santini pro řád benediktýnů. Tato perla barokní gotiky znalce nadchne a laiky potěší.

Premonstrátský klášter v Teplé založil mnich Hroznata, který byl později blahoslaven, protože raději zemřel v zajetí loupeživých rytířů, než aby za sebe nechal zaplatit vysoké výkupné. Dnes je v klášteře umístěn jeden z největších českých archivů.

Ňĺăč: ěîíŕńňűđü, , ??, ?,