??? ? ?? ?

| | | 1403

  ??? ? ?? ?

Ladies Night ba?l??? alt?nda sinema geceleri d?zenleniyor burdaki sinemalarda. O ak?amlar i?in bir film se?iliyor ve her salonda ayn? film oynuyor, t?m sinemaya standlar kuruluyor, bir ?e?it pazar ?ekline getirilen sinemada hem ?ekili?ler d?zenleniyor, hem film izleniyor, bir de al??veri? yap?labiliyor, bunlar?n d???nda bir de film ??k??? ?arap servisi yap?l?yor.

Per?embe ak?am? ILC ekibi ile ilk tan??mam?z? ger?ekle?tirdik bu etkinli?e kat?larakBiraz sohbet ettik, sonra filme girdik. Film ?ok keyifli bir romantik komediydi ama e?lerle gidilmemesini ?neririm zira ta? gibi bayanlar g?z?m?ze g?z?m?ze giriyor filmin bir ?ok karesinde:)

Filmin bir?ok yerinde bol kahkahalar att?k ve ?ocuklar?n oyunculu?una hayran kald?k, ?zellikle ingiliz aksan? ile konu?ma ?abas? g?steren k?zayd? hayranl???m?z

Filmde bir de Nicole Kidman? g?receksiniz, sak?n ?a??rmay?n:) Bir ?ok operasyon ge?irmi? hali ile yine ?ok b?y?leyiciydi kendisive bu sefer ?ok da e?lenceli bir karakteri canland?r?yor:)

Komedi t?r?nde filmlerde izlemeyi seviyoruz galiba bu ba? belas? adam?Zach Galifianakis:) Adam?n tavr? Hangoverda ne ise bu filmde de o:) O y?r?y???ne hasta olduk:)Ama iyiki sinemada gitmemi?im dedim izlerken

Tertemiz ?ocuklu?umdan rastgele bir an? getiriyorum akl?maYengem, amcam?n e?iNeredeyse bir ?ok an?mda o ?er?evenin i?inde, resimde

?imdi biraz uzak kald?k o kalabal?ktan ama eskiden yani biz k???kken birlikte, t?mb?y?kler, amcalar, yengelervakit ge?irmeyi severdik, her ramazan iftar bulu?malar?nda evlerimiz ?yle kalabal?k olurdu ki, oturacak yer bulamazd?k masada, biz ?ocuklar mutfa?a hapis kal?rd?k, hatta ?o?u zaman ?devlerimi yapam?yorum diye g?c?k olurdum bu kalabal??a

D???nler ?yleBir tela?e varsa ortada, payla??l?rd? Birimizin okuma bayram? olurdu, di?erinin mezuniyetiHep birlikte olurduk; bu bir cenaze de olabilirdiA?lamas?na dayanamad???m?z, y?re?imizi ezen bak??lar? ile babalar?m?z, amcalar?m?z ile,mutfaktaki tela?elerine h?z?nlerini kapt?rm?? ailemizin gelinleri, anneleri ileYaz tatilleri zaten hep i? i?eBir apartman?n farkl? katlar?nda oturan, sokak kap?lar? hep a??k, b?y?k bir aile idikMerdivenlerinde evcilik oynad???m?z

Son zamanlarda bu bahsetti?im ?er?evedeki resimdenbir ?ok isim ayr?ld? ama yengemin gidi?iydi beni en ?ok ?zen, en inanamad???m

San?r?m art?k b?y?yoruz ve s?k s?k ya?ayaca??z bu durumu ama bunu ya?ayacak g?c?m var m? bilemiyorum, geride kalanlar? bu denli ?zg?n g?rmek ?ok ac?! En ac? olan? da uzaktan ac?lar?n? payla?maya ?al??mak, s?k? s?k? sar?lmay? istemek ama yapamamak:.(

: , , ???, ?, ??, ?,