? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?

| | | 2299

  ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?

B? ?n nh?ng ng?i ??n kh?ng l? c?a ng??i ti?n s?

4 ? ki?n d?nh cho B? ?n nh?ng ng?i ??n kh?ng l? c?a ng??i ti?n s?

?i?u ??ng kinh ng?c nh?t, l? ng??i Sumer t? 5.000 n?m tr??c ?? ?? c?p ??n Baalbek v? g?i ?? l? th?nh ph? c? x?a.

V? ??p k? l? v?n ph?ng ph?t d? th?i gian ?? l?m cung ?i?n kh?ng l? nguy nga tr? th?nh t?n t?ch

T? tr?ng c?a c?c ph?n kh?c nhau b?n trong m?i kh?i ?? c? th? kh?c nhau kh? xa, h?n n?a m?t s? kh?i ?? n?ng ??n m?c kh?ng th? nh?c n?i, do ?? nhi?u khi ch?ng ta ch? c? th? ??c l??ng ???c kh?i l??ng c?a ch?ng.

T?ng ?? to nh?t t?i ??y l? t?ng kh?i x?y d?ng l?n nh?t h?nh tinh, d?i 21,36m, cao 4,33m, r?ng 4,6m v? n?ng kho?ng t? 1.200 t?n ??n 2.000 t?n. Kh?i ?? n?y c?ng v?i c?c kh?i x?y kh?ng l? kh?c ? ??y ?? khi?n c?c nh? kh?o c?, c?c nh? khoa h?c v? c?c k? s? v? c?ng kinh ng?c.

Kh?i l??ng c?a nhi?u kh?i ?? n?y ch? c? th? ???c ??c ?o?n, b?i kh?ng c? b?t k? thi?t b? c? kh? hi?n ??i n?o c?a ch?ng ta c? th? nh?c v? di chuy?n n?i ch?ng. Nhi?u ng??i cho r?ng kh?i ?? kh?ng l? n?y c? kh?i l??ng l?n t?i 2.000 t?n.

??a h?nh Baalbek d?c, m?p m? v? l?m ch?m ??, ho?n to?n b?t l?i cho vi?c x?y d?ng. H?n n?a, c?c t?ng ?? n?ng 1.000 t?n ph?i ???c nh?c b?ng l?n v? ??t ch?ng l?n nhau l?m n?n m?ng. Kh?ng c? chi?c c?n tr?c n?o trong th? gi?i hi?n ??i c?a ch?ng ta c? th? nh?c n?i kh?i x?y kh?ng l? n?y.

3 kh?i ?? b?n d??i N?n m?ng v? ??i (The Grand Terrace) c?a ng?i ??n c?ng ???c ??c t?nh c? kh?i l??ng t? 750 cho ??n 1.000 t?n m?i kh?i. Ng??i ta c?n th?y nhi?u kh?i ?? c?c l?n kh?c xung quanh khu ??n Jupiter v? ??i t?i Baalbek.

C?t tr? ?? n?m ngang ph?a d??i b?n ph?i t?m ?nh c? ???ng k?nh tr?n 2,2m. C? th? th?y khu ki?n tr?c ti?n s? kh?ng l? tuy?t ??p n?y c? t? l? l?n h?n t? l? th?ng th??ng v?i l?n.

B?c ph? ?i?u Ai C?p c? ??i th?i nh?ng v??ng tri?u ??u ti?n

Ph? ?i?u Sumer c? ??i. Gilgamesh v? vua t? ti?n ??i th? 4 c?a ng??i Sumer k?p m?t con s? t? ??c trong tay nh? m?t con m?o.

c?ng c? l?nh?ng ko hi?u ?t th?y d?u v?t h?a th?ch x??ng x?u c?a h? nh?:D

: , , ?, ?, ?, ?, ??, ?, ?, ?, ??, ?,