? ? ? ? ?

| | | 4411

  ? ? ? ? ?

Genom ?rhundradena har mikven, det rituella reningsbadet, haft en central plats i det judiska livet. Detta g?ller s?rskilt f?r kvinnor som, enligt traditionell syn, f?rv?ntas upps?ka detta bad varje m?nad efter menstruationen. Utan en fungerande mikveh kan en av de mest centrala delarna av ett ortodoxt judiskt liv inte uppr?tth?llas, n?mligen det intrikata regelverk som fixerar n?r sex mellan makar ?r till?tet respektive otill?tet. Denna artikel behandlar mikven, och traditioner och tolkningar kopplade till denna, fr?n Bibeln och ?nda in i modern tid. Artikeln speglar ocks? hur ett religionshistoriskt studium kan r?ra sig mellan de heliga texterna och det levda livet, mellan ideal och praktik, mellan traditionell efterlevnad och radikalt nyt?nkande. Den kommer att illustrera hur religi?sa texter som tillkommit i en viss historisk kontext f?r konsekvenser f?r m?nniskors liv i helt andra kontexter, men ?ven hur dessa senare arvtagare till traditionen brottas med texterna f?r att g?ra dem trov?rdiga, m?jliga och relevanta i en ny tid.

- av kvinnor f?re br?llopet, efter barnaf?dsel och efter menstruation f?r att befria dem fr?n den rituella orenhet som barnaf?dsel och menstruation medf?r. Denna rening m?jligg?r ?ter sexuella relationer (och annan fysisk kontakt) mellan kvinnan och hennes make.

- som en andlig f?rberedelse f?r religi?st firande, till exempel p? sabbatskv?llen eller inf?r firande av stora h?gtider, s?rskilt f?rsoningsdagen (Jom Kippur)

Jag kommer att genom detta exempel f?rs?ka ge en introduktion till hur ett religionshistoriskt studium kan vara upplagt, hur religionshistoria r?r sig mellan de heliga texterna och det levda livet, mellan ideal och praktik, mellan traditionell efterlevnad och radikalt nyt?nkande. Eftersom det ?vergripande temat f?r alla humanistportalens artiklar ?r f?rmodernitet kommer denna artikel ocks? s?rskilt fokusera p? den alltid n?rvarande kopplingen mellan d?tid och nutid inom det religionshistoriska f?ltet

: , , ?, ?, ?, ?, ?,